Home 알림마당 부동산 뉴스레터

부동산 뉴스레터

게시글 검색
'15년 9월~11월 전국 신규입주예정 아파트 141개소 70,539세대 현황(상세)
한국부동산서베이 조회수:3236
2015-08-21 12:36:05

 

전국 개별 부동산 시세조사,실거래가Data,부동산시가확인서,

한국부동산서베이     r-survey.co.kr

                                                               ☞ '15년 1월~4월 입주현황 보러가기

                                                                             ☞ '15년 3월~5월 입주현황 보러가기

                                                              ☞ '15년 4월~6월 입주현황 보러가기

                                                                ☞ '15년 5월~7월 입주현황 보러가기

                                                               ☞ '15년 6월~8월 입주현황 보러가기       

                                                              ☞ '15년 7월~9월 입주현황 보러가기       

                                                             ☞ '15년 8월~10월 입주현황 보러가기       

top