Home 알림마당 부동산 뉴스레터

부동산 뉴스레터

게시글 검색
'15년 4월~6월 전국 신규입주예정 아파트 114개소 56,611세대 현황(상세)
한국부동산서베이 조회수:3218
2015-03-26 17:12:29

      ※   조합원 물량 제외.

                                                                                      ☞ '15년 1월~4월 입주현황 보러가기

                                                            ☞ '15년 3월~5월 입주현황 보러가기

전국 개별 부동산 시세조사,실거래가Data,부동산시가확인서,

한국부동산서베이     r-survey.co.kr

 

top